แบรนด์วอริกซ์ ชนะประมูลผู้ผลิตชุดแข่งทีมชาติไทยยาวอีก 8 ปี

แบรนด์วอริกซ์

แบรนด์วอริกซ์ ต่อยอดความมุ่งมั่นทีมชาติ ไทยถือเป็น เกียรติสูงสุด

แบรนด์วอริกซ์ สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ประกาศผลการคัด
เลือก ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิต ชุดแข่งขันนักฟุตบอล ทีมชาติ ไทยสำหรับปี พ.ศ.2564 – 2571 โดย
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด สปอร์ตแบรนด์ สัญชาติไทย

ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ ผลิตชุดแข่ง ขันนักฟุตบอลทีม ไทย ประจำปี พ.ศ.2560 – 2563 ได้รับ
การคัดเลือก ให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ผลิตชุดแข่งขัน นักฟุตบอลทีมชาติ ไทยต่อเนื่องไปอีก 8 ปี คือปี
พ.ศ.2564 – 2571

แบรนด์วอริกซ์

นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า
ขอขอบคุณสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ ที่เชื่อมั่นและ มอบความ ไว้วางใจ ให้เราได้
เป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาวงการ กีฬาฟุตบอล ของเมืองไทย ต่อเนื่องไปอีก 8 ปี

รวมถึง ขอขอบคุณแฟนบอล ทุกท่านที่ให้ กำลังใจและ ให้การสนับสนุนวอริกซ์ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
การได้สนับสนุนทีม  ถือเป็นเกียรติสูงสุด แบรนด์วอริกซ์ ซึ่งตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา เราได้
พยายามอย่างเต็ม ดูบอลสด

ที่ในการยกระดับชุด แข่งขันของ นักฟุตบอลไทย ให้มีคุณภาพ ระดับโลก เทียบเท่าประเทศชั้นนำ
นานาประเทศ ที่จะมุ่งเน้นคัดเลือก เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ เหมาะสมกับ นักฟุตบอลไทยมากที่
สุดมาใช้ในการผลิต การดีไซน์ที่ถูกออก แบบอย่างพิถีพิถัน และใส่ใจใน ทุกรายละเอียด

นำเอกลักษณ์ความ เป็นไทยมาผสมผสาน ลงบนชุดแข่งขัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แห่งการรวมใจและ
ความภูมิใจใน ทีมไทยของเรา “ใน 8 ปีจากนี้ แบรนด์วอริกซ์จะยังคงยึดมั่น และมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่
จะทำสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อนักเตะทีมชาติ ไทยและแฟนฟุตบอลชาวไทย

จากการออกแบบ และผลิตชุดแข่งขันที่ มีประสิทธิภาพมากที่ สุดให้กับนักฟุตบอลไทย เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ และพร้อมกันนี้  จะยังคงให้ความสำคัญ ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่หลากหลาย

เพื่อเอื้ออำนวยและ เปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอล สามารถเป็นเจ้าของ

ชุดแข่งทีมชาติ ไทยที่เป็น ลิขสิทธิ์แท้ ได้ทั่วกัน” นายวิศัลย์ กล่าว สิทธิ์ในการผลิตสิน ค้าชุด
กีฬาที่ “วอริกซ์” เป็นผู้ดูแลให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ชุดแข่งขัน
ชุดซ้อม ชุดลำลอง ชุดเดินทาง ถุงเท้า กระเป๋ากีฬา

ของนักกีฬาทีมชาติ ไทยทุกชุด ทุกรุ่นอายุ และเสื้อเชียร์ทีม ชาติเสื้อที่ระลึกสำหรับแฟนบอล
และประชาชนทั่วไป รวมถึงตัวอักษร และหมายเลข สำหรับนักกีฬาทีม ชาติ ไทยและสิทธิสำหรับ
จำหน่ายสินค้า

ดังกล่าวให้แก่แฟนบอล และประชาชนทั่วไป บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2556 จะเริ่มจากการ สนับสนุนสโมสรฟุตบอล ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาค ก่อนจะ
สร้างความฮือฮา ด้วยการคว้าสิทธิ์ผลิตชุดแข่งขัน

แบรนด์วอริกซ์

ช่วงปี พ.ศ.2560 – 2563 พร้อมนำเทค โนโลยีที่ทัน สมัยที่สุดทั้ง วัตถุดิบ เส้นใย เครื่องจักร
เทคโนโลยีการพิมพ์ และเทคนิคต่างๆ ผสานกับเข้า กับเทคโนโลยี (คอมแบทเทคเซเว่น)

ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ของเราเอง มาใช้ผลิต ชุดแข่งขันให้ กับนักฟุตบอลทีม ชาติไทย
จนทำให้เสื้อ แข่งขัน

มีประสิทธิภาพและ ได้รับการยอม รับจากนานาชาติ พร้อมส่งให้ ก้าวขึ้นเป็น แบรนด์เสื้อผ้า
กีฬาที่เติบโตเร็ว ที่สุดในประเทศไทย ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เลื่อนทุกระดับ | ข่าวบอลไทย

Share:

Author: admins

Related Articles