ลุ้นเตะแบบปิด ไทยลีกยังต้องลุ้นสบอลยื่นแผนศบคขอเตะแบบปิด

ต้องเตะให้จบ

ลุ้นเตะแบบปิด ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยลีกที่อยู่ระหว่างพักการแข่งขันหลังเจอการระบาดของโควิด19ในระระลอก2

ลุ้นเตะแบบปิด ล่าสุด กรวีร์ปริศนานันทกุล รักษาการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัด เปิดเผยว่า

ลุ้นเตะแบบปิด

ทางสมาคม กีฬา ฟุตบอลแห่ง ประเทศ
ไทยฯและ ไทยลีกได้ มียื่น แผนการ
แข่งขันแบบ ปิดแก่ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงการ ท่องเที่ยว
และกีฬา เพื่อขอ อนุญาต ดำเนิน การจัด
แข่งขันโดย รอการ นัดหมาย จากศบค.
ซึ่ง คาดว่า จะมีขึ้น ในสัปดาห์หน้า โดยมาตรการ ดังกล่าว เป็น การเพิ่ม เติมจากที่เคย เสนอต่อ ศบคเมื่อ ปีที่ ผ่านมา

ตามที่ ไทยลีก ได้จัด ประชุม สโมสร เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ ผ่านมา ถึงการ จัดแข่งขัน ฟุตบอลลีก
อาชีพ รายการ ไทยลีก1-3 หลัง ได้รับ ผลกระทบ จากเชื้อ ไวรัสโค วิด-19 จน ประสบปัญหา ด้าน
การ เดินทาง ข้ามจังหวัด และการ ใช้สนาม กีฬา จนต้อง ระงับ การแข่งขัน เป็นการ ชั่วคราวนั้น

หลังจาก ที่มี การศึกษา เกี่ยวกับ ทางเลือก ต่างๆ ในการ จัดแข่งขัน ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมฯและไทยลีก ข่าวบอลไทย ได้ ประชุมกับ กทท. และกระทรวง การ ท่องเที่ยวและกีฬา ลุ้นเตะแบบปิด

ได้มีการประชุม เกี่ยวกับ รายละเอียด มาตรการ จัดแข่ง ขันฟุตบอล ลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1-3
ในช่วงที่มี การระบาดใหม่ ของเชื้อไวรัสโค วิด-19 หลังจาก ที่มีการศึกษา เกี่ยวกับ ทางเลือกต่างๆ
โดยมี กรวีร์ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัด เป็น ประธาน

เพื่อเสนอมาตรการ

ลุ้นเตะแบบปิด

พร้อม ขอความ อนุเคราะห์ใน การพิจารณา แผน และประสาน ศูนย์ บริหาร สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติด เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019ศบค เพื่อนัด หมายประชุม ต่อไป ดูบอลสด

กรวีร์ปริศนานันทกุล กล่าวถึงความ คืบหน้า การจัดแข่งขันว่า “หลังจากที่ สมาคมฯและ ไทยลีกได้ ศึกษา ถึงทาง เลือกใน การจัดแข่ง ขันทั้งใน รูปแบบ สนามกลางและ แบบปิด รวมถึง หาข้อมูล ในส่วน ของค่า ใช้จ่าย ด้านต่างๆ ตลอดช่วง สัปดาห์ ที่ ผ่านมา”

ทั้งหมด นี้เราได้ ยื่นแผนและ ประชุมกับ กกทและ กระทรวง ท่องเที่ยวฯ ไป เมื่อวานนี้ หลังจาก นี้ทาง กระทรวงฯ ก็จะ ได้พิจารณาแผน ที่เรา เสนอไป รวมทั้งขอ ความเห็นจาก กระทรวง สาธารณสุข ถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนาคต

ซึ่งเมื่อ ทุกหน่วย งานเห็น ว่าโอเคแล้ว ทาง สมาคมฯ และไทย ลีกก็จะมี การพูด คุยกับ ทางศบค.
อีก ครั้ง ซึ่งเรา คิดว่าศบค. จะทำการ นัดหมาย ภายใน สัปดาห์หน้า” กร วีร์ กล่าวทิ้ง ท้าย

Share:

Author: admins

Related Articles