ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก ก่อนนำเสนอแผนกับที่ประชุมอย่างเป็นทางการ

ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก

ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก ไทยลีกจะกลับมาลงสนามอีกครั้ง

ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก ณ สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ ตัวแทนจากบริษัท ไทยลีกจำกัดนำโดย กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ได้พูดคุยร่วมกับ พลเอกณัฐพล นาค
พาณิชย์ ประธานคณะ กรรมการ เฉพาะกิจ พิจารณาการ ผ่อนคลาย การบังคับ ใช้มาตรการ
ในการป้องกัน และยับ ยั้งการ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

พร้อมด้วย ตัวแทนจาก การกี ฬาแห่ง ประเทศไทย (กกท.), กระทรวงการ ท่องเที่ยวและ
กีฬาและ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม ตัวแทนจาก ไทยลีก กกท. และ กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา ประชุมร่วมกับ ประธาน ศบ ค. ชุดเล็ก เพื่อสรุปแผน การแข่งขัน แบบปิดที่
จะนำมาใช้ กับการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีก 1-3

ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก

ก่อนนำเสนอ แผนกับที่ประชุมอย่าง เป็นทางการอีกครั้ง หลังจากจบ การประชุม รักษาการประ
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับศ บค. เบื้องต้น
มีแนวโน้มเป็นไป ในทิศทางที่ดี โดยศบ ค.ได้แจ้งให้ไทยลีก ปรับมาตรการ การป้องกันโรค
เพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และแนะนำ ว่าควรกลับมา แข่งขันในช่วงต้น เดือนกุมภาพันธ์

และหลังจากนี้ มาตรการ จัดการแข่งขัน จะมีการกำ กับดูแลจาก กกท. กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา รวมถึงศ บค.เพื่อสอดคล้องกับ มาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคนอก
จากนี้   ยังได้ให้ข้อ คิดเห็นว่า ช่วงไหนที่จะเหมาะ สำหรับการกลับ มาแข่งอีกครั้ง และ
มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ในช่วงนั้นมาก น้อยเพียงใด

ซึ่งทุกอย่างที่ประชุมร่วมกัน ถือเป็นสัญญาณที่ดี ในการที่ฟุตบอลลีก

จะกลับมา ลงสนาม ในรูปแบบปิด และเหย้า-เยือน โดยในวันที่ 21 มกราคมนี้ ทางไทยลีก
กกท. และกระทรวง ท่องเที่ยว และกีฬา จะนำ เสนอแผน ในที่ ประชุม  ชุดเล็ก อีกครั้ง
เพื่อจะได้คำตอบที่ ชัดเจนถึงแนว ทางการ ป้องกันโรค รวมถึงวันเวลาที่ จะกลับมาเตะฟุตบอล
ลีก”เมื่อได้คำ ตอบที่ชัดเจน แล้ว ดูบอลสด

ไทยลีกจะมี การนำเสนอมาตรการต่างๆ ให้กับสโมสรสมาชิก ได้รับทราบและ นำไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง ณ ตอนนี้ ยังต้องรอ ให้ที่ ประชุม ศบ ค.เห็นชอบ ออกมาอย่าง เป็นทาง การก่อน
และเราจะแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งน่าจะสามารถ นัดประชุมสโมสรต่างๆ
ได้ภายในสัปดาห์นี้ครับ”กรวีร์ ปริศนานันทกุล กล่าวว่า ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก

ยื่นขอแข่งฟุตบอลลีก

“จากการ ประชุม หารือ กันกับ  นับว่า เป็นไป ในทิศ ทางที่ดี ที่ไทยลีกจะ กลับมา ลงสนาม
อีกครั้ง ซึ่งเท่าที่พูด คุยกันทาง  ไม่มีปัญหาใน การเตะฟุตบอล อาชีพแบบปิด แต่เรายัง
ต้องไปปรับเรื่อง มาตรการป้องกัน โรคเพิ่มเติม อีกเล็กน้อย อย่างเช่น การเดินทาง ข้ามจังหวัด
เนื่องจากแต่ ละจังหวัด มีมาตรการป้อง กันเข้มข้นไม่ เหมือนกัน

เราต้องมีแผนการ ทำงานที่ชัดเจน ในการเล่นสำหรับ จังหวัดนั้นๆ”เมื่อได้คำตอบ ที่ชัดเจนจาก
แล้วไทย ลีกจะมี การนำ เสนอ มาตรการ ต่างๆ ให้กับ สโมสร สมาชิก ได้รับ ทราบและนำ
ไปปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ณ ตอนนี้ ยังต้องรอ ให้ที่ประชุม  เห็นชอบ ออกมา อย่างเป็น
ทางการก่อน และเราจะแจ้ง ให้ทุกฝ่ายรับทราบ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งน่าจะ สามารถนัดประ
ชุมสโมสรต่างๆ  ปิดสนามแข่ง ข่าวบอลไทย

Share:

Author: admins

Related Articles